Mã giảm giá Grab, Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Express mới nhất 2019

3.3 (65%) 16 votes

Chào mừng bạn đến với chuyên trang cung cấp mã giảm giá, mã khuyến mãi Grab, Grab Bike, Grab Car, Grab Food và Grab Express mới nhất 2019

Giảm 15K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 15K x 3 chuyến GrabCar
Hạn dùng: 21-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho dịch vụ GrabCar
Giảm 70%
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 70%(tối đa 70K) cho Đơn Hàng GrabFood tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng
Hạn dùng: 16-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho Đơn Hàng GrabFood tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng
Đồng giá 15K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi đồng giá 15K x 2 chuyến giao hàng GrabExpress khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Hạn dùng: 30-06-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho các chuyến giao hàng GrabExpress khi thanh toán qua GrabPay by Moca dưới 5km, từ km thứ 5 trở đi cước phí được tính là 5K/1km
Giảm 50K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 2 chuyến GrabExpress
Hạn dùng: 31-07-2019
Ngành hàng:
Cho khách hàng lần đầu sử dụng GrabExpress, số lượt khuyến mãi có giới hạn mỗi ngày
Giảm 20%
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 20% (tối đa 30K) x 10 chuyến GrabExpress
Hạn dùng: 30-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho dịch vụ GrabExpress
Giảm 50K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 2 chuyến GrabCar [Cho lần đầu sử dụng GrabCar]
Hạn dùng: 30-06-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho lần đầu tiên sử dụng GrabCar
Giảm 50K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 2 chuyến GrabCar
Hạn dùng: 30-06-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho dịch vụ GrabCar, GrabTaxi trên toàn quốc
Giảm 20K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 20K x 10 chuyến GrabCar tại Tp.Hà Nội
Hạn dùng: 21-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho dịch vụ GrabCar tại Tp.Hà Nội
Giảm 50%
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50% (tối đa 45K) x 10 chuyến GrabCar tại Tp.Hà Nội khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Hạn dùng: 21-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng GrabCar tại Tp.Hà Nội khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Giảm 30K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30K x 10 chuyến GrabCar tại Tp.Hà Nội
Hạn dùng: 21-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar plus, GrabCar doanh nghiệp tại Tp.Hà Nội
Giảm 50K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50K x 10 chuyến GrabCar tại Tp.Hà Nội khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Hạn dùng: 21-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar plus, GrabCar doanh nghiệp tại Tp.Hà Nội khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Giảm 30K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30K x 10 chuyến GrabCar tại Tp.HCM
Hạn dùng: 21-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar plus, GrabCar doanh nghiệp tại Tp.HCM
Giảm 50%
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50% (tối đa 30K) x 5 chuyến GrabCar tại Tp.HCM
Hạn dùng: 21-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho GrabCar, GrabCar 7 chỗ, GrabCar plus, GrabCar doanh nghiệp tại HCM
Giảm 50K
COUPON
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Hạn dùng: 30-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất,
Giảm đến 20K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 20K x 10 chuyến GrabBike
Hạn dùng: 15-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng GrabBike, GrabBike Premium tại Tp.HCM, Hà Nội
Giảm 30K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30K x 10 chuyến GrabBike khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Hạn dùng: 15-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho GrabBike, GrabBike Premium tại TP.HCM, Hà Nội
Giảm 10K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 10K x 3 chuyến GrabBike khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Hạn dùng: 15-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho dịch vụ GrabBike khi thanh toán qua GrabPay by Moca
Giảm 100K
COUPON
Mã giảm giá Grab ưu đãi 100K x 1 chuyến Grab cho lần đầu thanh toán qua GrabPay by Moca
Hạn dùng: 30-04-2019
Ngành hàng:
Áp dụng cho lần đầu thanh toán qua GrabPay by Moca

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn

Leave a reply

Mã giảm giá chất nhất quả đất